Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-09-14

Utvärdering av Industriprojekt Fryken

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund.

Industriprojekt Fryken är ett samverkansarbete mellan Metall avd. 13 samt Arbetsförmedlingen och Kommuner.

En kartläggning av kompetens och resursbehovet hos ca 80 industriföretag i Sunne, Kil och Forshaga kommun har visat att bristen på utbildad arbetskraft inom tillverkningsindustrin kommer inom några få år bli akut.

NUTEK har beviljat ett finansieringsbidrag till en fortsättning för ett samverkansprojekt mellan kommunerna, arbetsförmedlingen och branschens parter.

Mål
Målsättningen med projektet är att utveckla nya modeller och/eller samordna befintliga resurser för att stärka och utveckla förutsättningarna för rekrytering, kompetensutveckling, personalförsörjning till industriföretagen i kommunerna.

Projektet ska också förbättra samverkan mellan företag, kommuner och andra intressenter.

Arbetet
Vi söker någon student/er med inriktning arbetsvetenskap eller liknande som till den 31/12 2004 kan genomföra en utvärdering av projektet.Vi ställer upp med kostnadstäckning för utlägg.

Utvärderingen ska bl a ge svar på följande frågor
¿ Hur har projektet bidragit till hållbar tillväxt i regionen?
¿ Hur fungerar den nya rekryteringsmodell som prövats?
¿ Vilken kompetensutvecklingsmodell har fungerat?
¿ Hur har samverkan förbättrats?
¿ Hur har samverkan skola - näringsliv stärkts?
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.