Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-05-07

Ingenjörsämnen på Dalénium, upptäckarcentrum

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Dalénium - Gustaf Daléns Upptäckarcentrum är en ideell förening som driver ett Science Center. Vårt mål är att få fler barn och ungdomar intresserade av teknik, matematik och naturvetenskap. Genom praktiska experiment får besökarna prova sig fram och upptäcka själva.

Vi måste ständigt utvecklas och förändras för att besökarna ska kunna göra nya upptäckter vid återbesök. Våra besökare består främst av skolklasser och dess lärare men även allmänheten.

För mer information om Dalénium och vår verksamhet se vår hemsida: www.dalenium.com

Vi söker studenter som vill hjälpa till att utveckla verksamheten genom fler experiment som belyser teknik, naturvetenskap och matematik.

Exempel på projekt/examensarbeten:
- Elektronisk tidtagning i vår båtrace-ränna.
- Omprogrammering av vår robot (IRB 140). Idag säljer den dricka, kan den tex ta emot tomburkar? Vi söker fler användningsområden.
- Konstruera (antingen göra ritning eller tillverka) ett experiment där man på ett enkelt sätt visar barn och ungdomar olika sätt att förstå tekniska fenomen bättre.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.