Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-12

Modellering av verktygstemperaturer och termiska effekter vid torr skärande bearbetning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Målsättningen för arbetet är att modellera termiska effekt och verktygstemperatur vid skärande bearbetning under torra förhållanden som uppfyller de ställa kraven på miljövänlighet. Det numeriska tillvägagångssättet baserar sig på analytiska och finita element modeller.

Tillvägagångssätt
Institutet för Metallforskning är aktivt när det gäller utveckling av tillverkningsmetoder som uppfyller de miljömässigt ställda kraven. Inom skärande bearbetning är införandet av torr bearbetning ett lovande alternativ till konventionella metoder där användande av skärvätskor fortfarande används. Vid torr skärande bearbetning är temperatur och verktygsslitage kritiska parametrar som måste analyseras noggrant.

I tidigare arbeten har ett bildbehandlingssystem som mäter den infraröda strålningen används framgångsrikt för att undersöka verktygstemperatur vid skärande bearbetning. Bildbehandlingssystemet består av en CCD-kamera, mjukvara och ett PC-baserat mätsystem.

Nu föreslås en jämförande studie mellan den experimentella tekniken och finita element modeller som kan simulera den termiska effekten under den skärande bearbetningen. Som indata kräver dessa modeller experimentella data som tas från standardiserade svarvningsprover.

Deltagande företag
Seco Tools, Sandvik Steel, Sandvik Coromant, Ovako Steel

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.