Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-02-11

Förslag till hårda strukturer/ytor i återhämtningsträdgårdar inom friskvård

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
På Lindhult i Töreboda kommun har nyligen startats en friskvårds- och rehabiliteringsverksamhet. Avsikten är att vid sidan av den moderna medicinska vetenskapen även använda naturen för att främja och återställa hälsa. Hela anläggningen kommer att användas i rehabiliteringssyfte. Se Skogsvillan Lindhult - http://www.lindhult.nu.

Fastigheten består av ca 34 ha mark, varav mest skog. En mindre del är åker, betes- och våtmark. Nuvarande huvudbyggnad är från 1947 och ligger på resterna av gammal bebyggelse, där det har bedrivits jord- och skogsbruk samt boskapsskötsel troligen i flera hundra år

Nuvarande ägare köpte fastigheten 2003 och planerar bl a att bygga en trädgård med blommor, kryddor och grönsaker på upphöjda bäddar, så att även rullstolsburna personer kan arbeta i trädgården. Promenadstigar kommer att anläggas, liksom vilo- och utsiktsplatser.

Vi behöver nu hjälp med utformningen och materialval i odlingsbäddar, gångstigar och viloplatser. Gärna ser vi att utnyttja material som finns på plats och som estetiskt harmonierar med omgivningen.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.