Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-02-18

Boendes konsumtionsmönster av dricksvatten ¿ vilket och varför?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Försäljningen av buteljerat vatten ökar i Sverige men vi vet fortfarande relativt lite om vilka mängder i förhållande till kranvatten som konsumeras, och varför buteljerat vatten väljs framför kranvatten. Frågan är intressant ur många perspektiv. Konsumtionsmönster ligger som en bas för alla expositionsdata för
mikroorganismer och/eller kemiska ämnen. Men det handlar framförallt om frågeställning relaterade till människors val av något så vardagligt som dricksvatten och vad som styr våra val och genererar etablerade vanor. Den här typen av kunskap kan vidare ge underlag till att studera möjligheten att återanvända vatten inom byggnader eller delar av staden, eller möjligheten att förse boende med dricksvatten med andra system än dagens.

Examensarbetet genomförs som en del av forskningen inom MISTRA-programmet ¿Urban Water¿. Syftet med det tänkta arbetet är tvåfaldigt. Dels handlar det om att göra en litteraturstudie över de internationella och nationella studier som finns gällande människors konsumtionsmönster av dricksvatten, framförallt fokuserat på mängder och orsaker till typval av vatten. Dels handlar det om att göra en studie av en mindre mängd boende i Sverige i olika typer av städer, det vi inom Urban Water-programmet kallar modellstäder, och kartlägga deras konsumtionsmönster via enkät, eventuellt med uppföljande telefonintervjuer i mindre mängd. Undersökningsmetod kan utvecklas som en del av arbetet. De modellstäder vi arbetar med i programmet är Hammarby Sjöstad¿Stockholm, Surahammar, Vasastan-Göteborg, Ringdansen-Norrköping och Gebers-Stockholm. Eftersom frågan om konsumtionsmönster för dricksvatten är generell kan undersökningen även förläggas på annan ort än programmets modellstäder.

Kontaktpersoner:
Erik Kärrman, Scandiaconsult, [email protected], 08-615 63 02
Henriette Söderberg, Urban Water, Chalmers, [email protected], 031-772 21 39


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.