Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-06-19

Sveriges vägmärken

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Syftet med arbetet är att sammanställa bakgrundsmaterial, äldre dokumentation för att skapa en historik över varje vägmärke som finns i Sverige i dag.

Bakgrund
De första egentliga vägmärkena började utvecklas i början av 1900-talet. Därefter har det skett en ständig utveckling både vad avser antalet vägmärken och utseendet på dem. Redan tidigt påbörjades ett internationellt arbete med harmoniserade trafikregler, vägmärken och signaler. Detta innebär att vi i dag har ett i huvudsak enhetligt system i Europa.

Även om vägmärkessystemet är detsamma i Europa finns det nationella särdrag. Speciellt när det gäller lokaliseringsmärken. Vanligen finns välgrundade skäl till dessa nationella särdrag.

Inte sällan kommer förslag på förändringar av vägmärkena. För behandling av sådana förslag är det ofta till mycket god hjälp att kunna använda tidigare ställningstaganden och erfarenheter. Detta kan emellertid endast ske om man på ett enkelt sätt kan ta del av vad som skett tidigare. Någon samlad dokumentation av sådant material finns inte och kunskapen om vad som finns är många gånger endast tillgänglig hos en alltmer minskande skara äldre erfarna personer.

Det finns således ett stort behov av att inventera det material som finns rörande de svenska vägmärkenas tillkomst och utveckling. Materialet finns i form av studier, utredningar, tester m.m. och är dokumenterat på en mängd olika sätt. Mycket finns sannolikt också endast i minnet hos de som arbetat inom området. Detta material behöver samlas och göras tillgängligt på ett enkelt sätt.

Metod
Sammanställning av studier och äldre dokumentation. Intervjuer med personer som tidigare arbetat med utveckling av vägmärken.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.