Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-02-09

HJÄLP OSS MÄTA ANTALET BESÖKARE OCH EFFEKTEN AV ETT AV MELLANSVERIGES STÖRSTA EVENEMANG

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ett led i Arboga Kommuns strategiarbete att öka antalet besökare och utveckla besöksnäringen i Arboga är att mäta konsekvenserna av ett av Mellansveriges största evenemang - Arboga Medeltidsdagar.

Varje år arrangeras medeltidsdagarna i Arboga av Föreningen Arboga Medeltid i samarbete med näringslivet i Arboga och Arboga Kommun.

Arboga medeltidsdagar genererar uppskattningsvis 50000- 70000 besök fördelat på 5 dagar ( Alltid vecka 32).
Vill du ha den spännande utmaningen att mäta antalet besökare och ställa det i förhållande till vilket resultat det har för Arboga Kommun och Arbogas näringsliv?

Ditt uppdrag blir att beräkna antalet besökare, den direkta ekonomiska effekten, men även den indirekta inverkan som kan följa i evenemangets spår. Hur påverkar det näringslivet, kommer människor tillbaka, besöker de Arboga igen vid något annat tillfälle, varifrån kommer dom?

Resultatet kommer bland annat att presenteras för kommunens politiker och lokala näringsidkare och kommer att ligga till grund för att säkra och hållbart utveckla projektet Arboga Medeltidsdagar samt vara en del i det strategiska arbetet med att utveckla besöksnäringen i Kommunen.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.