Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-02-07

Ekonomisk förening – den okända bolagsformen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrundsinformation:
I Sverige finns fyra huvudsakliga bolagsformer för företag med fler än en delägare. Dessa är Aktiebolag, Ekonomisk förening, Handelsbolag och Kommanditbolag. Aktiebolag och Ekonomisk förening påminner om varandra på flera punkter då dessa båda bolagsformer innebär att företaget är en egen juridisk person och att ägarna inte har ett direkt personligt ansvar för företagets åtaganden.

Den klart vanligaste bolagsformen för samägda företag i Sverige är aktiebolaget, medan de ekonomiska föreningarna enbart utgör någon procentenhet av antalet registrerade företag.

Tänkbara Frågeställningar:
Varför bedrivs inte företagande oftare i ekonomisk förening istället för i aktiebolag? Vilka för och nackdelar finns om dessa bolagsformer jämförs? Vad beror det på att ekonomisk förening inte omnämns lika ofta som aktiebolag i exempelvis utbildningssammanhang?

OBS! Uppsatsen ska ha empirisk förankring antingen i Gävleborg, Dalarna eller Värmland och studenterna ska ha anknytning till Högskolan i Gävle, Högskolan i Dalarna eller Karlstad Universitet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.