Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-03-08

Jämförelse av olika behandlingsmetoder av trä

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag: Lokalförvaltningen, Göteborgs stad
Lokalförvaltningen förvaltar, anpassar och bygger lokaler och boenden för Göteborgs Stads verksamheter. Arbetet sker i nära samarbete med våra kunder och brukare. Med lokalytor på över två miljoner kvadratmeter är vi en av Sveriges största förvaltare av offentliga lokaler.
Lokalförvaltningens verksamhet startade den 1 januari 2011 efter ett samgående mellan lokalförsörjningsförvaltningen, MedicHus och delar av lokalsekretariatet.

Uppgift:
Lokalförvaltningen hanterar årligen 1000 projekt (nybyggnationer, ombyggnationer samt underhållsarbeten) för ca 1,3 miljarder. I alla projekt följer man lokalförvaltningens miljöprogram som innehåller krav på hela processen – allt från val i projekteringen till avfallshanteringen på bygget. Dessutom ställer de fastighetsförvaltande organisationerna vissa miljökrav via sina tekniska anvisningar som ligger till grunden för alla projekt. I projekten arbetar man ständigt med att minska miljöbelastningen, genom att ställa krav på material- och metodval.
I kraven från lokalgen sägs idag att tryckimpregnerat virke ska undvikas. Trots detta används ofta tryckimpregnerat i utvändiga träkonstruktioner då detta anses vara det mest beständiga och ekonomiska alternativet. Som alternativ förekommer främst ädelträ (lärk) eller furu – antingen obehandlad eller oljebehandlad. Ett tredje alternativ som på senare tid har lyfts fram är värmebehandlat trä.
Examensarbetet går ut på att göra en jämförelse av de olika metodernas miljöbelastning samt ur ett hållbarhetsperspektiv göra en bedömning av vilket alternativ som bör väljas vid framtida projekt. I examensarbetet är det viktigt att ta hänsyn till materialets beständighet och kostnad över tid (LCA samt LCC).


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.