Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-03-28

Livscykelanalys av golvmaterial och utveckling av kriterier för miljömärkning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vill du att ditt examensarbete ska vara ett miljörelaterat projekt där dina resultat är efterfrågade och där du har möjligheter att knyta värdefulla kontakter inom bygg och miljö? Som examensarbetare på Ecoloop får du möjlighet att pröva på hur det är att jobba i en kreativ konsultmiljö med aktuella frågor inom uthållig samhällsbyggnad.

Svensk byggsektor står just nu inför stora utmaningar när det gäller att minska miljöpåverkan. Sverige har exempelvis förbundit sig att minska sina koldioxidutsläpp och produktion och förvaltning av byggnader står för en betydande andel av de totala koldioxidutsläppen nationellt sett. Ett sätt att minska sektorns miljöpåverkan är att effektivisera materialanvändningen, öka återvinningen och styra mot användningen av mindre miljöpåverkande produkter. Ett viktigt verktyg är då olika typer av miljömärkningar. Ett miljömärkningssystem som används för byggprodukter är Svanenmärkningen.
För att kunna miljömärka byggmaterial behövs dock underlagsinformation om den miljöpåverkan som olika produkter ger upphov till. En metod för att uppskatta miljöpåverkan från en produkt är livscykelanalys, där miljöpåverkan från hela produktionssystemet ”från vaggan till graven” ingår. Livscykelanalys är en bra metod att använda eftersom den ger kunskap om hela produktionssystemet och tydliggör var i systemet miljöpåverkan sker så att effektiva åtgärder blir möjliga. Inom Svanenmärkningen sker ständig utveckling och förbättring och en fråga som man arbetar med för tillfället är att förbättra kunskapen om miljöpåverkan från olika golvmaterial.
Syftet med detta examensarbete är att medverka i detta arbete genom att genomföra en jämförande livscykelanalys för tre olika typer av golvmaterial. Livscykelanalysen görs för att beskriva miljöpåverkan som golvmaterialen ger upphov till och ger underlag för revidering av de kriterier som Svanenmärkningen utgår från i dagsläget när det gäller golvmaterial.
Examensarbetet genomförs på företaget Ecoloop och i nära samarbete med Svanen.
Arbetet genomförs i etapperna problemformulering, inventering och teori, analys och utvärdering, slutsatser och diskussion. Problemformuleringen och utvärdering av resultat sker i samarbete med Svanen. För livscykelanalysen används programvaran GABI.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.