Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-10-20

Landsbygdsutveckling

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi administrerar Leaderprogrammet enligt avtal med Länsstyrelsen. Leader är ett EU-program för landsbygdsutveckling - som genomförs på en lokal nivå. Man har skapat en lokal nivå i form av 63 ideella leaderföreningar i landet. Leaderområden finns i alla EU-s medlemsstater.

Leader Dalsland Årjäng är ett område som omfattar sju kommuner: Åmål, Mellerud, Färgelanda, Dals-Ed, Bengtsfors, Årjäng och delar av Vänersborgs kommun. Vår budget finansieras av EU, svenska staten och kommunerna i vårt område.

Vi delfinansieriar lokala utvecklingsprojekt inom fyra prioriterade områden: entreprenörskap, livskvalitet, besöksnäring och infrastruktur. Sedan 2008 har vi beviljat 50 projekt och driver själva dessutom utvecklingsarbete i egna projekt: ungdomsprojekt Avtryck, kulturturismprojekt M/S Kulturturista i samarbete med Finland och Tyskland, bredbandsutbyggnad på landsbygd, projekt Fiber Dalsland och projektet Digitalisera biografer. Läs mer om oss och våra projekt på vår hemsida. Nedan också en länk till Jordbruksverkets sida om Leader, med information om alla leaderområden i landet.

Exjobb kan undersöka en rad områden t ex:
- utvärdering: effekterna av lokala utvecklingsprojekt, djupintervjuer med projektledare, analys av mål-uppfyllelse/effekter etc.
- attityder på landsbygd: självbild, framtidstro, värdefrågor etc.
- sociala ekonomin: roll och samhällsnytta/betydelse för landsbygdens ekonomi/trender - ökar den sociala ekonomins betydelse? ändrar den innehåll och arbetssätt över tid? tar den sociala ekonomin över samhällets uppgifter när samhället drar sig tillbaka?
- turismen är en växande näring i våra bygder: vad händer när ett samhälle förändras - vi går från jord/skog/industri till turism/kultur/tjänstesamhälle. Hur stor är den samhällsekonomiska vinsten av kulturevenemang?

Det finns många perspektiv och områden att undersöka och analysera i ett exjobb - välkomna att kontakta oss. Vi är öppna för diskussion och idéer om innehållet i ditt exjobb.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.