Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-10-20

Survivability Planning App

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Din arbetsplats
Support and Services, ett affärsområde inom Saab, levererar ett brett utbud av tjänster och integrerade
supportlösningar till kunder inom försvar och på kommersiell marknad för kostnadseffektiv support av system
och plattformar under hela livscykeln.
Examenarbetet tillhör division Logtronics inom affärsområdet.
Byggandet av skyddskonstruktioner i militära insatser är direkt avgörande för överlevnad. En viktig del i
stridtekniken är att snabbt analysera uppkomna hotbilder och anpassa skyddskonstruktionen därefter.
Idag utgörs stödet till personalen av främst äldre analoga handböcker från 1980 och 1990-talet.
Handböckerna kräver rent generellt fördjupad kompetens inom matematik och bred förståelse för
konstruktionsarbete.
Det finns ett behov av ökad tillgängligheten dels genom ett stöd för att enkelt och snabbt få vägledning genom
att föreslå lämpliga skyddskonstruktioner.
Din roll
Målet med examensarbetet är att ta fram en applikation på IPAD/IPHONE med ett tillhörande enkelt
webgränssnitt. Dessa skall tillsammans stödja analysen av uppkomna hot, validera färdiga konstruktioner.
Examensarbetet omfattar bland annat att:
- Utveckla ett enkelt kartotek över de mest vanligt förekommande vapentyperna (Hotbildskartotek).
- Validera nuvarande beräkningsmodeller
- Utveckla ett enkelt kartotek över på marknaden förekommande
skyddsmateriel (Skyddskartotek)
- Utveckla applikation och web- gränssnitt enligt kravspecifikationen.
Dina kvalifikationer
Du ska vara blivande Civilingenjör, gärna med inriktning Datateknik. Tidigare erfarenhet av webutveckling
samt utveckling på IPHONE-plattformen är meriterande.
Startdatum för ex-jobbet: Enligt överenskommelse
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor
Att arbeta på Saab
Saab är ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare
får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov
av ett liv utanför arbetet. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare, något som alla
medarbetare bidrar till.
Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från
militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar,
anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. Saab har cirka 12 000
medarbetare.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.