Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-06-16

Effektiv insamling av Internettrafik för smartare uppföljing

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
AdOnline är ett bolag som arbetar med rådgivning kring Internetmarknadsföring. Vi strävar efter att effektivisera och förbättra den data som samlas in från olika kanaler för att kunna få en bättre överblick på hur ett bolags marknadsföring gått på nätet. Det finns idag ett stort behov att få bukt med detta och tror därför att vi har ett intressant ex-jobb för rätt person.

Genom att kunna samla in och behandla data effektivare än det görs idag skulle man kunna samla all information på ett ställe. Detta skulle kunna leda till en större förståelse för effekterna av Internetmarknadsföringen och skapa ett större förtroende för denna typ av kommunikation. Idag har många företag statistik och trafikdata samlat på flera ställen. Det kan vara i olika källor som Google Analytics, mailprogram, Google Adwords, Eniro, diverse bannerannonserings tjänster eller hos sin hostingleverantör. När all data är utspridd bli det svårt att bilda sig en klar och tydlig bild om vilka kanaler som är mest effektiva och hur kostnadsbilden ser ut. Det vi vill göra är att samla in all data och presentera den på ett sätt som gör det lätt för företagsledningen att förstå hur de kan nyttja Internet effektivare när det gäller marknadskommunikation och samtidigt ha full insikt i kundanskaffningskostnaden.

Vi är därför intresserade av att komma i kontakt med någon som idag skulle vilja träffa oss och diskutera detta i syfte att se om detta kan bli ett intressant ex-jobb. Vi har stor expertis att tillgå när det gäller Internetmarknadsföring generellt. Vi har även en handledare på plats med stor erfarenhet av området när det gäller praktisk tillämpning.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.