Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-09-29

Konsumentundersökning av utbud av varor och tjänster (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Aktiva köpmän i Heby är en förening för alla affärsidkare i Heby kommun som arbetar för att främja den lokala handeln. Föreningen har för nångra år sedan låtit genomföra en undersökning om vad Hebyborna tyckte om köpmännen i Heby. Det är nu dags att genomföra en ny marknadsundersökning. Till årsskiftet kommer kommunen att tillhöra ett ett nytt län. En intressant frågeställning är bl a om det kommer att påverka synen på utbud av varor och tjänster i Heby Kommun.

Uppgift:
Formulera frågeställningar, genomföra enkäterundersökning, analysera och sammafatta resultat i en skriftlig rapport.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.