Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-04

Emission av växthusgaser och deponigaspotential i en deponi

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Atleverket, Tekniska Förvaltningen, Örebro kommun driver ett avfallsverk för i huvudsak Örebro kommuns invånares avfall sedan 1979.

Deponin består av olika avfallsfraktioner som har och kan fortsätta generera växthusgaser. Deponigasen består av bl a koldioxid, metan och andra gaser, varav metangasen är den kommersiellt intressanta gasen.

I dagsläget tas gas ut från deponin i ett särskilt system och distribueras till bl a Universitetssjukhuset som uppvärmningskälla.

Den gas som systemet inte kan omhänderta emitteras i atmosfären. I dagsläget är det okänt hur mycket spillgas som deponin läcker ut i atmosfären.

I enlighet med ny lagstiftning enligt EU-direktiv kommer Atleverkets deponi att sluttäckas. Gasproduktionen kommer då att avta då deponin torkar ut och förutsättningarna för nedbrytning av avfallet försämras. Gas kommer att fortsätta att tas ut tills uttaget ej är lönsamt.

Ett examensarbete kan dels utgöra en kunskapsbank i form av en litteraturstudie inom området, dels utreda emissioner av växthusgaser i atmosfären, samt beräkna återstående gasuttag efter en eventuell sluttäckning. Alternativt kan delar av ovanstående frågeställningar besvaras.

Önskvärt utbildningsområde är tekniskt/naturvetenskapligt med inriktning på miljö eller en ekologisk hållbar utveckling.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.