Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-02-13

Programvaror i säkerhetskritiska system

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inom bilindustrin pågår kontinuerligt utveckling av framtidens säkra fordonssystem. Som en del i detta måste utvecklingsprocessen, mjukvara och tekniker för framtagande av produkt vara av hög standard. Traditionellt sett så har den mesta mjukvaran för fordonsindustrin körts i en dedicerad hårdvara där nästan ingen interaktion förekommer med andra system eller tillämpningar. Ett exempel på en sådan uppdelning är exempelvis motorstyrningen.

I framtidens bilar kommer krav såsom kostnadsbesparingar kräva att fler och fler system samsas om samma resurser, t.ex. processor eller styrenhet. I sådana system kan mycket väl styrning och bromsfunktionen exekveras i samma processor. Under sådana omständigheter är det ytterst viktigt att t.ex. processer i samma processor inte okontrollerat påverkar varandra.

Framtidens distribuerade styrsystem kan också komma att innehålla programvaror vars olika delar finns på olika styrdatorer i systemet. En distribuerad programvara måste kunna skicka information mellan olika fysiska enheter och kommer att vara delvis beroende av resultat från andra enheter. Här utgör kommunikationen en mycket viktig del av systemet. För att samverkan mellan utspridda delar av en applikation skall ske krävs vissa tjänster i s.k. middleware. Exempel på en sådan tjänst är membership.

Examensarbetet innebär att arbeta vidare på en demonstrations plattform med flexray kommunikation för fordonselektronik. Grunden till plattformen finns idag och flera examensarbeten görs just nu på den. Ert arbete skall bestå i något av:
• Fortsatt utveckling och implementation av tjänster för membership och consensus.
• Undersöka konfiguration av demonstrations plattformen
• Förbereda samt utföra fel-injicerings experiment på membership tjänsten.
• Mätning av prestanda på membership tjänsten.
• Studera lämpligt operativsystem (alt. bygga vidare på det som finns dag).

Examensarbetet är lämpligt för två teknologer, vid teknisk högskola eller motsvarande, med god vana av programmering (C, C++) samt starkt intresse för datakommunikation. Det är en fördel om ni läst kursen ”feltoleranta datorsystem” el. liknande. Placering kommer att vara på Open Arena Safety i Lindholmen Science Park och bör påbörjas omgående. Samordning med flera närliggande examensarbeten kommer att ske.

Mer information från Carl Bergenhem (tel 033-16 55 53, epost: [email protected])


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.