Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-07-06

Optiskt kamouflage

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Saab Aerosystems fokuserar på den militära marknaden och utnyttjar sitt kunnande inom systemintegration för att vara en bra nationell och internationell leverantör av system, delsystem och tjänster. Systemansvaret för Gripen är centralt liksom fokus på internationellt samarbete för framtida flygsystem.

Bakgrund till examensarbetet

Idag vet vi hur vi gör våra farkoster svåra att se för radar, med så kallad stealth-teknik. Men mot en ljus bakgrund syns de för blotta ögat.
I ett examensarbete vill vi nu undersöka möjligheterna att skapa ett system för optiskt kamouflage. Ett sådant system är högintressant inom många av de områden Saab är verksamt.
Genom att mäta infallande ljus och med en matris av ljuskällor återskapa detta ljus uppnås en optisk, kamouflerande effekt. Att ta fram en generell algoritm för detta är huvudmålet med det här examensarbetet. En annan del av examensarbetet är att göra en utvärdering av hur det fungerar, vilket kommer att göras i en simulatormiljö.
Vi är också intresserade av hur ett optiskt kamouflage inverkar på radarsignaturen, hur skador inverkar på systemet, vilka typer av sensorer som behövs, hur kamouflageegenskaperna fungerar på krökta ytor och hur många betraktningsvinklar systemet klarar av. Allt detta kommer troligen inte att ingå i examensarbetet. Detta är en teknik, och ett examensarbete, med många möjligheter.

Vi söker en blivande civilingenjör, med datakunskaper och med goda teoretiska matematikkunskaper, med engagemang och med drivkraft. I det här examensarbetet får du chansen att arbeta med teknik i ett skede där fantasin är möjligheternas gräns.

Arbetet kommer att utföras i Saab Aerosystems lokaler i Linköping.

Arbetsbeskrivning
Frågeställningar:
* Vilka typer av sensorer och ljuskällor krävs för optiskt kamouflage?
* Hur ska ljuskällorna styras?
* Hur breda/många betraktningsvinklar klarar systemet av?
* Går det att göra kamouflage mot IR-detektering?
* Hur inverkar ett optiskt kamouflage på radarsmygegenskaperna?
* Vilka ytor, med vilka geometrier, klarar systemet av?

Mål
* Ta fram en generell modell för styrning av ljuskällor från sensordata.
* Utveckla ett test av modellen i en simulatormiljö.
* Utvärdera potentiella användningsområden.

Kvalifikationer
Examensarbetet omfattar 20 poäng utförda av en person som läser till civilingenjör i till exempel datateknik eller teknisk fysik.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.