Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-08

Personalförsörjning i offentlig sektor

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi är intresserade av att öka kunskapen i personalförsörjningsfrågor och söker därför dig som vill skriva uppsats i anslutning till ett nystartat projekt inom Lidingö stad.

För personalförsörjningen i framtiden vill vi veta vilka faktorer som gör att man väljer att stanna på sin arbetsplats och vad som skulle kunna göra att man stannade ännu längre.

Vi är intresserade av alla aspekter på denna fråga, såväl kvalitativa som kvantitativa. Dessa skulle kunna vara till exempel ekonomi, hälsa, personalorganisation och attityder. Möjliga informationskällor är till exempel en nyss utförd medarbetarenkät, personalstatistik och intervjuer.

Vi är mycket öppna för egna idéer både gällande frågeställning och metod.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.