Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Flödereglering/QoS i ett börshandelssystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Nordic Growth Market (NGM) är de nordiska tillväxtbolagens börs och är en av två börser i Sverige som står under Finansinspektionens tillsyn. Handeln sker elektroniskt och i realtid i NGMs börshandelssystem.

Utdata från handelssystemet består i huvudsak av det s k marknadsdataflödet där information om (köp/sälj) ordrar ingår. Vi vill kunna begränsa detta flöde för att inte överbelasta någon av våra medlemmar som ska ta emot informationen. Marknadsdataflödet kan ses som summan av alla operationer på ordrar (skapa, ta bort, modifiera) som skickas in till systemet från flera olika källor (medlemmarna). I marknadsdataflödet ingår även avslut som resultat av att ordar har matchats i systemet.

Det är alltså genom att reglera flödet av operationer in till systemet som man kan påverka flödet ut från systemet. Hänsyn måste dock tas till avsluten som genereras som konsekvens av att vissa ordrar matchas. En sak som komplicerar det hela är att olika komponenter (servrar) i handelssystemet kan belastas olika och vi även vill undvika överbelastningar där. Dessa överbelastningar kan undvikas/avhjälpas genom att flödet av operationer in till systemet återigen regleras.

Vi vill att du utvecklar en modell för effektiv flödesreglering (el !QoS) av transaktioner in till handelssystemet med ovan nämnda egenskaper. Modellen ska dynamiskt reglera antalet transaktioner varje medlem kan skicka in samt vara rättvis gentemot medlemmarna. Medlemmen ska få feedback om förutsättningarna för denne skulle ändras. Modellen ska utvärderas med typiska data från vårt handelssystem idag.

Omfattning: 20p. Lämplig bakgrund kan vara civ.ing. D, IT, Y, magisterprogram i datavetenskap eller motsvarande. Ersättning utgår för exjobbet.

Förkunskapskrav: Goda kunskaper i reglerteori och systemutveckling, helst någon kännedom om flödeskontroll i t ex TCP.

Ansök till [email protected] och bifoga ditt CV.

För frågor och övrig information, kontakta Mikael Brännström på telefon 08-566 390 06 alternativt e-post [email protected]

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.