Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-11-05

Ekonomisk modell för att värdera egenvikt mot maskininvestering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Volvo Construction Equipment (VCE) tillverkar och marknadsför entreprenadmaskiner såsom dumprar, hjullastare, grävmaskiner och vägskrapor. Detta examensarbete siktar primärt mot att studera förhållanden som gäller för dumprar. Fn finns visst arbete gjort inom företaget, men detta behöver följas upp och utvecklas för att vi skall kunna använda det aktivt i utvecklingsarbetet. Arbetet kan övergripande beskrivas i tre steg enligt följande: 1) Kartläggning Kartlägg sambandet mellan marknader, bränslepris, timpris, driftkostnader, produktivitet och ekonomiska förutsättningar tex räntor mm och etablera ett utvärderingsverktyg alt. en modell för investeringskalkyl. Syftet är att kunna värdera en viktoptimerad och dyrare maskin mot en enklare men tyngre maskin. Studien skall även omfatta olika scenarion map framtida utveckling för olika ingående parametrar tex bränsleprisförändringar. 2) Scenario-beskrivning Gör olika scenarier för hur vinsten med viktoptimering skall fördelas mellan kund och Volvo. Här skall hänsyn tas både till kundens lönsamhetskalkyler och Volvo’s krav på marginaler, men även marknadens mognad bör analyseras. 3) Förslag Formulera ett eller flera förslag på konstruktions-kriterier tex schabloner för vad ett kilo minskad vikt får kosta i form av ökad produktkost. Här görs försök att sammanväga de olika resultaten som framkommit ovan.

Lämplig bakgrund
Arbetet skall dokumenteras i en rapport på engelska och som ett excel-verktyg där man kan ändra olika parametrar och studera deras inverkan. Arbetet är planerat för två teknologer med inriktning mot industriell ekonomi och/eller maskin. Genomförandet sker med fördel hos Volvo i Braås (ca 3 mil öster om Växjö), men kan delvis även utföras på högskolan. Volvo’s ingenjörer och marknadsföringspersonal kommer att vara tillgängliga för intervjuer och stöd. Arbetet kan startas omgående.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.