Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-12

Examensarbete på 3! Prestandaoptimeringar av faktureringsprocessen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi söker dig som vill skriva ditt examensarbete hos oss på 3 i höst. Examensarbetet är ett uppdrag inom vår teknikorganisation och inom avdelningen Billing.

Syftet med examensarbetet är att gå igenom nuvarande prestanda på faktureringsprocessen och beskriva processen, för att sedan analysera den, steg för steg. Utifrån analysen ska du sedan ta fram förbättringsförslag som ska beskrivas och i möjligaste mån även implementera vissa av dessa prestandaförbättringar.

Bakgrund

Faktureringsprocessen består idag av i huvudsak tre delar:
1. Skapandet av abonnemangsavgifter
2. Sammanställning av allt användande under faktureringsperioden t.ex. summering av alla olika typer av användande så som ”Samtal till fasta nätet” och ”SMS skickade till utlandet”
3. Skapandet av en fakturafil baserat på sammanställningen ovan

Det finns olika typer av undersökningar som kan genomföras i detta examensarbet. Dels optimeringar baserat på olika typer av kundhierarkier t.ex. företagskunder med många abonnemang jämfört med en privatkund med ett abonnemang, dels även analysera hur den totala tiden spenderas i de 3 olika delarna under faktureringsprocessen och för att därefter få fram förslag på prestandaoptimeringar som kan genomföras samt att implementera några av de föreslagna optimeringarna.

Utbildningsinriktning

Vi söker dig som studerar till civilingenjör med datainriktning och som har intresse för prestandaoptimeringar både när det gäller analys och optimeringar av kod, då vissa funktioner kan anropas flera miljoner gånger och även små förbättringar kan ge ett märkbart resultat. Det är bra om du har ett intresse och förståelse av relationsdatabaser eftersom under faktureringsprocessen används mycket stora datamängder framförallt när det gäller vyer, partitioner, index mm.

Tekniska kunskaper som behövs är:
SQL (Extra meriterande är erfarenhet från Oracle databaser)
UNIX
Goda programmeringskunskaper


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.