Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-08-21

Utveckla metod för energieffektivisering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte: Att arbeta med hur man utvecklar metoder för snabb avläsning av vilka energieffektiviseringar som företaget insatser ger hos sina kunder.

Projektbeskrivning: Företaget är ca ett år gammalt och har expanderat sin verksamhet kraftigt. Företaget har byggt maskiner som mycket snabbt genom utarbetade mätmetoder kan hjälpa till med enegieffektiviseringar hos stora kunder som sjukhus, stora företag, stora båtar. Energieffektivseringar sker genom att man med maskinernas hjälp analyserar så optimala förhållande råder i rörlednigssystemen som transporterar värme, kyla och värmeåtervinning. Företaget snabba expansion och många stora kunder på väg in gör att man vill ha hjälp med att hitta analysmetoder för att snabb kunna mata av vilka energivinster kunderna gör av företagets olika insatser.

Företagsbeskrivning: Företag som arbetar inom branschen för energieffektivisering av kyla, värme och värmeåtervinningssystem.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.