Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-02-06

Kapillärelektroforetisk karaktärisering av polysaccarider med laserinducerad fluorescensdetektion

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte: Att utifrån mobilitetsdata karaktärisera polysackarider och deras kemiska jämvikter.

Bakgrund: Polysackarider har stora användningsområden inom branscher som livsmedel, läkemedel och oljeutvinning och fungerar där som stabiliserare, gelbildare, viskositetshöjare, komponent i beredningsformer av olika slag o.s.v.. Dessutom finns ett flertal biologiskt aktiva klasser så som hepariner, hyaluronsyra, kondroitiner etc.. Eftersom deras egenskaper och aktiviteter sammanhänger med kemisk sammansättning, sekvens, molekylvikt, förgreningar och konformation(er) behöver dessa fördelningar karaktäriseras analytiskt. Att analysen sker i fri lösning är för detta ändamål en stor fördel. Den höga upplösning som kapillärelektrofores erbjuder har tidigare visat sig nödvändig vilket i kombination med laser-inducerad fluorescence detektion ger fullgod känslighet.

Projektplan: Arbetet omfattar 20 veckor
Fas 1. Litteraturstudie

Fas 2. Undersökning av utvalda polysackariders elektroforetiska mobilitetsberoende med avseende på elektrolyttillsatser

Fas 3. Undersökning av strukturkaraktäristika m h a enzymatisk/kemisk hydrolys

Fas 4. Optimering av utvalda separationssystem

Fas 5. Utvärdering och sammanställande av resultat vilka redovisas i rapport och seminarieform.

Plats/Avdelning
Pharmaceutical & Analytical R&D, Substance Analysis
Hör av er till: Morgan Stefansson, Substansanalys, AstraZeneca, 431 83 Mölndal
Tfn: 031-7761613 eller via e-mail till: [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.