Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

E-learning – virtuella utbildningar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Analys, metodarbete, systemering.

Uppdrag
I organisationer och företag med flera tusen anställda finns behov av att titta på alternativ och komplement till dagens lärarledda utbildningar för att kunna effektivisera utbildningsinsatser i form av tidsåtgång och ekonomi.

Målet är att hitta och utvärdera olika koncept och programmeringsverktyg för E-learning, samt inom ramen för detta beakta hur trenderna ser ut på marknaden.Frågeställningar som hur man mäter att uppsatta utbildningsmål nås (uppföljning i form av prov, certifiering etc.), erfarenheter från andra större offentliga organisationer och privata företag samt egna erfarenheter av E-learning.
Arbetet förväntas innefatta undersökning, intervjuer och studiebesök, processkartläggning, konfigurering av IT infrastruktur för testscenarion, slutrapport med tänkbara arbetsätt för olika typer av processer.
Testlabb kommer att finnas tillgängligt för att kunna genomföra arbetet.

Om LKDATA
LKDATA är affärsområdet för IT och kommunikation i Linköpings kommun. Vår affärsidé är att stödja och utveckla våra kunders verksamhet genom att kombinera kunskap om informationsteknologi och kunskap om kommunal verksamhet.
Med hög kompetens hos våra medarbetare samt unik kunskap om kommunens verksamhet, kan vi se till att våra kunder kan koncentrera resurserna på sin kärnverksamhet.

LKDATA:s primärmarknad är förvaltning, resultatenheter, bolag, stiftelser m.m. inom Linköpings kommun. Sekundärmarknaden är företag med stark anknytning till
primärmarknad samt övrig offentlig verksamhet inom Östergötland. LKDATA har ansvar för en av länets största IT-miljöer som bl.a. består av 130 fysiska servrar, 65 virtuella servrar, 45 TB lagring, 8000 administrativa konton, 21 000 elevkonton, 7 000 datorklienter och ansvarar för ca 4 100 telefonianknytningar. LKDATA:s servicedesk hanterar årligen ca 25 000 ärenden
LKDATA tillhandahåller även specifika konsulttjänster för verksamhetsutveckling, projektledning, webbteknik m.m  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.