Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-05-19

Utvärdering av projekt Meningsfull tillvaro.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
1. Vi letar efter en studerande, gärna en socionomstuderande, beteendevetar, etc. som kan tänkas sig att utvärdera projektet som varar under tiden 200601-200701, dvs 12 månader (se projektbekrivningen nedan).

2. Presentation av förvaltning/verksamhet
Socialtjänsten i Essunga kommun. I projektet arbetar två personer, en socialsekreterare på 75% och en boendestödjare på 25%.

3. Bakgrund, problemanalys och relevans
Essunga kommun är en liten kommun men har ett stort antal missbrukare. Det finns både rena alkoholister och blandmissbrukare. Några stycken missbrukar också tabletter. Missbrukarna är till största delen män. Många av dem sitter i sina lägenheter och det enda de gör är att använda droger, mestadels alkohol. De vänner de har är också missbrukare.
Det finns ett arbetslag i kommunen där en del missbrukare har OSA- anställning. För dessa fungerar vardagen bättre eftersom de har något att göra på dagarna. Vi kommer att ha kontakt med arbetslaget och arbetsledaren där. Det finns också en arbetsplats i kommunen för arbetslösa socialbidragstagare, kallad Kontakten, som också har en del missbrukare i sin verksamhet, även den arbetsplatsen kommer vi att besöka och försöka hjälpa till med arbetet med missbrukarna.
Ett problem är att socialtjänsten inte hinner med de missbrukare som sitter hemma och dricker och det är bland annat där projektet kommer in.
Arbetet får läggas upp på sikt allteftersom tiden medger.
Det har inte funnits någon liknande verksamhet i kommunen tidigare.
Konsekvenserna för verksamheten kan förhoppningsvis bli att missbruket minskar och att någon kanske vill ha behandling för sitt missbruk, likväl kan man misslyckas med arbetet med klienterna. Någon kanske inte alls tycker att den vill vara med i projektet.

4. Mål och syfte med projektet.
Målet är att minska missbruket och att göra vardagen mer meningsfull.
Vidare att missbrukarna aktiverar sig mer och att förhoppningsvis efter det att projektet avslutats några av dem minskat sitt bruk av alkohol och funnit andra och meningsfullare aktiviteter i sin tillvaro.
Samarbete med såväl Primärvård och Falbygdsklinikerna och andra kommuner är också ett mål vi hoppas på.
Projektet syftar till att vi kan motivera missbrukarna till olika aktiviteter tex. hjälpa dem att handla ,åka ut på olika aktiviteter, ha samtal och exempelvis se till att de tar sin Antabus. En viktig uppgift kan vara att motivera dem att söka behandling för sitt missbruk. I samband med den befintliga lokalen finns hemstödets lokaler där man varje onsdag har gemensam samling för äldre och missbrukare, uppgiften blir att motivera dem som ingår i projektet att delta i samlingarna. Social träning är ett annat syfte med projektet.

5. Målgrupp.
Missbrukare som inte har någon meningsfullhet i sitt liv mer än att dricka alkohol eller använda andra droger. Såväl män som kvinnor är aktuella.

6. Metod.
Hembesök, samtal, samarbete med socialförvaltningen då de till exempel lagt upp en behandlingsplan som vi i projektet kan arbeta med. Vi kommer att ha regelbunden handledning med IFO-chefen.
Ett av våra viktigaste mål är att få god kontakt med dem vi arbetar med, det viktigaste är inte hur många vi får med, utan att vi lyckas få en god kvalitet på det arbete vi gör. Vi inriktar oss på att arbeta med 4-6 missbrukare under den period projektet pågår.
Vi hoppas också nå missbrukare som inte har kontakt med socialtjänsten.
Vår förhoppning är att kännedomen om verksamheten sprider sig bland både kända och okända missbrukare.
En del i arbetet är att ta kontakt med Länkarna och eventuellt hjälpa dem med lokaler i kommunen, eftersom de nu åker till Vara på sina möten.

7.Utvärdering.
En utvärdering skall ske av Skaraborgssamverkan Socialtjänst (FoU). Den skall genomföras genom att en utvärderare exempelvis gör en uppsats om vårt arbete. Ett samarbete skall etableras mellan utvärderaren och projektet, som så småningom kan utmynna i en C-uppsats.
Kvalitetenpå projektet kan mätas gen

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.