Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-01-22

Celldödsmekanismer i Alzheimers sjukdom: Studier av γ-sekretasaktivitet i apoptotiska celler

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund: Alzheimers sjukdom (AD) är den vanligaste formen av demens och beror på sjukliga förändringar i hjärnans nervceller. Sjukdomen karakteriseras av synaps- och neuronbortfall samt patologiska ansamlingar av aggregerat amyloid beta (Aβ) protein i plack och neurofibrillära nystan. De flesta fall av AD är sporadiska (ingen känd genetisk orsak hittills påvisad), men i några procent av fallen känner man till den genetiska bakgrunden. De tre gener som har identifierats är amyloid precursor protein genen (APP), presenilin 1 genen (PS1) och presenilin 2 genen (PS2). Flertalet mutationer har hittats i dessa gener och dessa har kopplats samman med familjer med AD. Presenilin är ett av proteinerna i γ-sekretaskomplexet som tillsammans med β-sekretas klyver ut Aβ ur APP. Presenilin är således centralt i AD patogenesen. I nästan alla familjära fall ses ett skift i bildning från den kortare Aβ1-40 peptiden till den mer fibrillogena Aβ1-42 peptiden. De exakta mekanismerna bakom nervcellsdöden i AD är inte klarlagda. Förändringar i APP processning (produktion kontra nedbrytning) kan vara en bakomliggande orsak. Alternativt kan toxiska faktorer leda till störningar som gör att nervcellerna har svårt att klara av balansen mellan produktion och nedbrytning av Aβ.

Aktuell studie: Vi studerar presenilin och γ-sekretasets stabilitet och processning i neuroblastoma celler som utsatts för toxiskt stimuli och börjat gå i apoptos. Vi har funnit att caspaser, proteolytiska enzym som aktiveras under apoptos, kan klyva presenilin i aktiva γ-sekretas komplex (Hansson et al 2006). Intressant är att caspasaktivitet tidigare har visats leda till en ökad Aβ sekretion. Vi vill nu undersöka om caspasklyvt presenilin ökar produktionen av Aβ1-42 jämfört med Aβ1-40. Det skulle i så fall kunna innebära att celler med caspasklyvt presenilin bidrar till ackumulering av Aβ och plack i Alzheimerhjärnan. Vi kommer även att studera storlek och subcellulär lokalisering av γ-sekretaskomplex innehållande caspasklyvt presenilin.

Metoder: BD8 cellinjer (presenilin knock out celler) som stabilt uttrycker DNA som härmar caspasklyvt presenilin kommer att tillverkas. De olika APP klyvningsprodukterna analyseras med hjälp av masspektrometri. Mängden Aβ1-42 och Aβ1-40 mäts både intracellulärt och i cellmediet med ELISA. För att försäkra oss om att de överuttryckta caspasklyvda presenilinet bildar ett fullständigt γ-sekretaskomplex kommer vi att göra co-immunoprecipitering och jämföra komplexets storlek med hjälp av nativ gelelektrofores. Den intracellulära lokaliseringen av komplexet studeras med hjälp av konfokalmikroskopi.

Referens: Caspase cleaved presenilin-1 is part of active γ-secretase complexes. Hansson, C.A., Popescu, B.O., Laudon, H., Cedazo-Minguez, A., Popescu, L.M., Winblad, B., and Ankarcrona, M. (2006) J. Neurochem. (in press)

Se även: http://www.neurotec.ki.se/ExpGer/index.htm


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.