Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-01

Hur kan vi få ut det bästa av Flexibelt Lärande? (ap)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Nyckelord: Gruppdynamik, studieteknik, personlig utveckling, flexibelt lärande, arbets- och organisationspsykologi, kognitionsvetenskap, socialpsykologi, barn- och ungdomsvetenskap, fortbildning, informationshantering, idé- och lärdomshistoria

Bakgrund
På Högskolecentrum i Arboga ger vi personer möjlighet att bedriva högskolestudier. Distansutbildning vid ett lokalt studiecentrum är en möjlighet för de personer som av olika skäl inte har möjlighet att studera på en universitets- eller högskoleort. Undervisningen bedrivs i huvudsak lokalt hos oss via distansöverbyggande tekniker eller tillresta lärare. Förutom lokaler för undervisning finns grupprum och enskilda studieplatser. Studenterna har även tillgång till telebild, datorer, kopiator och telefax.

Uppdrag
De flesta av våra utbildningar ges via distans, vilket innebär flexibelt lärande för våra studenter. Flexibelt lärande innebär ofta att studenten bör ha bra studieteknik. Hur kan det flexibla lärandet hos oss utvecklas samt organiseras? Flexibelt lärande kan ibland försvåra det för våra studenter. Det gäller att ha drivkraft, motivation och inspiration att studera på egen hand. Går det bättre att studera gruppvis än ensam? Vi skulle behöva hjälp med hur god fungerande studieteknik ser ut för nå bra resultat bland våra studenter. Vad finns det för teorier, metoder och tekniker kring studieteknik? Vi skulle även vilja ha en kartläggning/undersökning bland Högskolecentrums studenter som visar deras åsikter gällande flexibelt lärande och studieteknik. Ytterligare en aspekt som går i linje med det som nämnts ovan är hur detta kan bidra till studenternas personliga utveckling.

Hemsida: http://www.hc.arboga.se/  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.