Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-11-10

Rehabilitering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ohälsa - hur ser utvecklingen av ohälsan i Dalarna ut? Vilka är orsakerna till det?

Fallstudier - vilka är framgångsfaktorerna i en lyckad rehabilitering?

Vad stjälpte lasset i en misslyckad rehabilitering?

Hur fungerar samordnad rehabilitering? Återgång i arbete?

Samverkan mellan olika aktörer - hur går det till? Hur fungerar det? Vilka resultat uppnår man?  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.