Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-01-09

Marknadsföringsuppdrag åt IT-företag (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Tydal Datasupport startades 2001. Till en början bedrevs verksamheten i blygsam skala men idag befinner sig företaget i en snabb expansionsfas. Vid starten för fyra år sedan bestod tjänsteutbudet mestadels av datasupport och konstruktion av hemsidor. Idag hjälper företaget sina kunder genom att integrera kundens olika datasystem och skriva unika dataprogram som underlättar sökning och bearbetning av information. Den största kunden är SJ.

Uppdrag
Den snabba expansionen gör att vi behöver kartlägga marknaden för att kunna utarbeta en marknadsstrategi. Vi är öppna för förslag vad gäller frågeställningar, men är intresserade av information som kan underlätta upprättandet av en marknadsplan, såsom marknadsanalys med avseende på konkurrenter, SWOT-analys etc. Kontakta oss gärna för en vidare diskussion.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.