Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-03-06

Lärararbetslag, likvärdig betygssättning och elevinflytande på gymnasium i Trollhättan

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
På Magnus Åbergsgymaniset i Trollhättan på Estetiska programmet och Hotell och restaurang finns flera förslag på examensarbete/uppsatsämne passande för lärarstudenter m fl.
För mer information om själva Magnus Åbergsgymnsiet se - http://www.kub.trollhattan.se/mag/

1) Hur ser elevinflytandet ut på det Estetiska programmet? Alternativt även programmet för Hotell och restaurang. Hur kan det reella elevinflytandet utvecklas? I det nationella kvalitetsindikatorststemet BRUK som är utarbetat för skolor är elevers inflytande och ansvar ett av indikatorområdena. Se http://www.skolverket.se/bruk/

2) På Magnus Åbergsgymnasiet finns lärararbetslag med programmet som grund. Programarbetslaget ska om möjligt bestå av de på programmet undervisande lärarna som jobbar med ett visst antal elever i grupp. Hotell- och restaurangprogrammet har ett arbetslag och Estetiska programmet har två - ett för inriktning BILD och ett för inriktningarna MUSIK och TEATER. Önskas en jämförande studie i hur de olika programarbetslagen jobbar? Vad utmärker de effektiva arbetslagen? Hur kan man organisera programarbetslag, många lärare är på flera program.

3) Hotell- och restaurangprogrammet har ett utbyte med motsvarande program i Uddevalla. I kärnämnena kan lärare från olika program på skolan tillsammans med andra gymnasieskolordiskutera likvärdighet. Går det att nå likvärdig bedömning och betygssättning - i så fall hur?

Rektor på Åbergsgymnasiet inbjuder att diskutera fördjupningar och frågeställningar utifrån studenternas intresse.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.