Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-01-23

Dubbelriktad kommunikation - insamlig av information/data via fasta nät (Ljusdal 59)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ni ska utreda möjligheterna att med befintliga metoder och teknik kunna samla in data från el-användare i större bostadsområden, via fasta nät (el, kabel, fiber). Ni ska också själva ge förslag till en konkret lösning i ett befintligt bostadsområde. Lösningen skall medge dubbelriktad kommunikation.

Bakgrund:
Energiverken arbetar runt om i landet under närmaste åren med att installera elmätare hos enskilda förbrukare. Ljusdal Elnät är inget undantag och 5000 sådana installationer skall utföras i kommunen under de närmaste 5 åren.
Att kunna göra motsvarande installationer ¿ och framför allt att kunna ha dubbelriktad kommunikation med elmätare (t.ex. kunna fråga av, eller stänga av) - i större bostadsområden (tätort, flerbostadshus) och kunna styra funktioner på distans behöver utredas närmare. Befintliga nät kan vara elnätet, kabel- eller fibernät.

Uppdragsbeskrivning:
Ni skall:

Utreda marknaden och befintlig teknik, samt möjligheterna att applicera den i flerbostadshus, speciellt med inriktning på dubbelriktad kommunikation med mätpunkterna.

I samverkan med Ljusdals energi utreda vilka data som kan behöva efterfrågas, eller vilka funktioner en dubbelriktad kommunikation skall kunna betjäna.

Analysera, och föreslå en konkret lösning på problemställningen, inklusive en ekonomisk analys/kalkyl för en konvertering.

Resultatet av ert arbete skall sammanställas i en slutrapport.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.