Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-11

VILKA KOMPETENSBEHOV FINNS DET HOS FÖRETAG I ÖREBRO LÄN

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi är ett utbildningsföretag i snabb tillväxt och skulle vilja ha förslag på hur företag ser på kompetensutveckling och kompetensbehov idag och i framtiden. Detta kommer att vara en del av vår omvärldsanalys för att planera våra utbilningsinsatser och marknadsföring gentemot våra kunder.

FRÅGESTÄLLNING:
Vilka kompetensbehov har medelstora-stora (fler än 50 anställda) företagen i Örebro län idag och vilka behov har de i framtiden (fem års perspektiv)?

FÖRSLAG PÅ AVGRÄNSNINGAR:
-Vilka skillnader/likheter i uppfatningen om kompetensbehov finns inom tillverkningsindustrin och tjänsteföretag?

-Kompetensbehov baserat på kön, ålder och etnicitet?

- Vilka skillnader/likheter finns det av kompetensbehov på företag som ingår i en större koncern och enskilda företag?

Fler förslag på avgränsningar diskuteras gärna.
Överenskommelser avseende ersättning för omkostnader m.m. diskuteras i samband med antagande av ovanstående förslag.
Ett visst handledarstöd kan erbjudas.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.