Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-09-24

Marknadsanalys, produkt- och tjänsteanalys samt processdesign för tjänsteföretag inom IT-infrastruktur

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget sysslar med konsulttjänster inom området IT-infrastruktur. Affärsidén är att hjälpa kunder att Styra, utveckla, anpassa och trimma Er IT-infrastruktur i enlighet med kraven från Er verksamhet. Det innebär att företagets konsulter oftast uppträder i rollen som projektledare för komplicerade förändringsprojekt inom IT-området.

Företaget som startades 1990 och nu har 13 medarbetare, med en omsättning på ca 15 miljoner SEK, vill ha svar på följande frågor:

- vilka är företagets styrkor och svagheter enligt nuvarande kunder?
- vilken marknadsstorlek gäller?
- vilken marknadsandel kan man tänkas ha idag?
- hur skall man gå tillväga för att öka marknadsandelen?
- vilken marknads-/försäljningsstrategi skall man ha?
- finns några olika marknadssegment?
- kan export vara aktuellt?
- hur kan en effektiv och systematisk process för marknadsföring och försäljning se ut?
- vilka metoder och verktyg är lämpliga?
- behöver produkt- och tjänsteutbudet förändras, och i så fall hur?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.