Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-11-10

DC/DC omvandlare med roterande transformator

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Din arbetsplats
Electronic Defence Systems, ett affärsområde inom Saab, är en av världens främsta leverantörer av övervakningslösningar, flygelektronik samt system för att upptäcka, lokalisera och skydda mot hot.

Din roll
I framtidens radarsystem innehåller den roterande antennen mer och mer elektronik. För att försörja den med kraft används idag släpringar i en roterskarv. Dessa har att visst slitage och på så sätt ett serviceintervall som kan vara relativt kort.

Vidare finns det olika storlekar på radarsystem. En del är större effektmässigt och andra mindre.

Ett alternativt sätt att försörja antennen med kraft vore med en induktiv överföring i form av en roterande transformator. I det här fallet till ett system med relativt låg effektförbrukning där antennelektroniken behöver busspänning på 56V DC. Genom att skapa en ”DC-transformator” med ett roterande snitt skulle man kunna utnyttja den 28V DC som redan finns i de statiska delarna som sitter i radarsystemet. Det skulle vara en icke återkopplad omvandling eftersom 56V DC kan variera.

För att få en DC-transformator krävs att först skapa en AC ström där energin överförs genom en roterande transformator. På sekundärsidan av transformatorn måste man sedan likrikta uttagen ström för att få sin busspännig.

Kartläggning och utvärdering av följande punkter:
• Lämplig topologi på drivsteg
• Val av transformator
• Lämplig likriktning (synkron eller dioder)
• Storlek på en komplett roterande ”DC-transformator” i 1000W utförande (vikt, volym, formfaktor)
• Färdiga lösningar tillgängliga på marknaden

Resultat:
• En fungerande funktionsmodell av en komplett DC-transformator där den roterande delen tillhandahålls av PER
• En analys av vilken verkningsgrad den kompletta DC-transformatorn har
• En lämplighetsbedömning av att använda i framtida system

Dina kvalifikationer
Examensarbetet är tänkt för två studenter med omfattningen motsvarande 30 hp vardera.

Att arbeta på Saab
Saab är ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare, något som alla medarbetare bidrar till.

Kontaktpersoner
Daniel Dermark
[email protected]
Tel: 031-7949961

Stefan Linders
[email protected]
Tel: 031-7949017


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.