Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-11-18

PM-sensorer, en kartering av koncept och dess tekniska begränsningar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Nya hårdare krav på avgasutsläppen från tunga fordon ökar intresset av att mäta utsläppen från fordonet för att därefter kunna återkoppla motorregleringen på signalen eller spara mätvärdet för att visa att fordonet uppfyller lagkraven. De två viktigaste utsläppen är kväveoxider (NOx) och sot/partiklar (PM). För närvarande finns sensorer som mäter utsläppen av kväveoxider från motorn tillgängliga. Det finns däremot i dagsläget inga sensorer som, på produktionsfordon, kan mäta partiklar och/eller sot i avgaserna.

Beskrivning av examensarbetet:
Ett stort antal sensortillverkare arbetar idag på att ta fram sot/partikelsensorer och prototyper har börjat bli tillgängliga för testning. Examensarbetet har som mål att undersöka ett eller flera av dessa koncept med mål att fastställa såväl mognadsgrad som styrkor och svagheter i konceptet/n. Examensarbetet är till största del experimentellt med ett relativt handfast mål som kan avgränsas till en kortare tidsperiod (10 veckor). Examensarbetet kan därför vara lämpligt för studerande till högskoleingenjör.

Utbildningsprofil, examensarbetare:
Vi tror att examensarbetet passar en ingenjörs eller civilingenjörsstudent inom maskinteknik. Nedanstående kompetenser bedöms vara av vikt:
• Kännedom om förbränningsmotorer, framförallt praktiskt men teoretiska kunskaper är en merit.
• Vana vid experimentellt arbete.
• God datorvana och erfarenhet av att bearbeta mätdata.
• Kunskaper i Matlab/Simulink.

Examensarbetet:
Examensarbete: 10 eller 20 veckor
Placering: Scania CV AB, Södertälje

Kontaktperson:
Handledare, Scania:
Ola Stenlåås (NMEB)
08-55382708, [email protected]

Handledare, universitet/högskola:
Ej utsedd, beror på vilken högskola som examinerar.

Ansökan:
Ansökan skickas till [email protected], märk ansökan med ’PU10-99’.
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag:
Sista ansökningsdatum är 17 december 2010.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.