Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-11-29

Bredbandig effektförstärkare optimerad för verkningsgrad

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Din arbetsplats
Electronic Defence Systems, ett affärsområde inom Saab, är en av världens främsta leverantörer av övervakningslösningar, flygelektronik samt system för att upptäcka, lokalisera och skydda mot hot.
Saab Microwave Systems avdelning för antenn och mikrovågsteknik utvecklar vi antenn- och mikrovågslösningar för framtida sensor- och radarprodukter.

Din roll
Framtida multifunktionella radarsystem kommer att ställa stora krav på bredbandighet och hög verkningsgrad. Examensarbetet syftar till att analysera, konstruera och utvärdera effektförstärkare med stor bandbredd och hög PAE. I arbetet skall man undersöka, både teoretiskt och experimentellt, metoder för hur man förbättrar effektiviteten hos effektförstärkare som har bandbredd större eller lika med en oktav. Arbetet omfattar frekvensbandet 2 – 18 GHz
I arbetet kommer design-kit från bla Chalmers GaN-MMIC process att användas. Det är därför önskvärt med grundläggande kunskaper i mikrovågsvågs-cad-programmet ADS (Advanced Design System).
Ett mål med konstruktionen är en integrerad effektförstärkare i Chalmers GaN-process. En sådan integrerad lösning är ett viktigt led för Saab i vår fortsatta utvärdering av Chalmers processen.

Arbetet omfattas av:
-litteraturstudier (bredbandstopologier, effektklasser, kurvformer, övertonsavslutnig)
-simuleringar, ADS, (MW-office)
-S-parameter-mätningar
-karakterisering, storsignal, (Load-pull med harmonisk avstämning)
-konstruktion
-utvärdering
-skriftlig rapport
-muntlig redovisning

Dina kvalifikationer
Vi söker två driftiga studenter som inte är rädda för intensivt arbete och tillsammans utför uppdraget med en hög ambitionsnivå. Ni är i slutet av er utbildning och läser förmodligen till civilingenjör inom Elektronik eller Fysik.

Att arbeta på Saab
Saab är ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare, något som alla medarbetare bidrar till.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. Saab har 13 300 medarbetare. Försäljningsintäkterna uppgår till 23 miljarder kronor. Forskning och utveckling motsvarar nära 20 procent av omsättningen.

Kontaktperson
Karin Adebahr
mob: +46 734 378445

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.