Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-12-20

Skapa en simulerad arbetsmiljö åt ICA Sverige AB

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.

ICA Sverige AB är ett av Sveriges ledande detaljhandelsföretag. ICA Sverige är huvudleverantör till ICA-handlarna som äger och driver sina butiker som egna företagare.


Syfte: Skapa ett fiktivt program som användas vid upplärning av nyanställda inom ICA Sverige AB.

Idag: Under vår upplärning ingår tre större moment som en provanställd ska lära sig. En provanställd ska under fyra dagar tillsammans med en fadder lära sig köra truck, packa kollin samt lära sig våra data system. Till detta kommer en mängd annan information som ska läras in. Efter fyra dagar får den nyanställde köra på egen hand och efter sammanlagt två veckor börjar den nya arbeta på ackord.

Att vistas ute på lagret under upplärningen kan vara stressande ur många aspekter och är därmed inte den optimala upplärningsmiljön. Många medarbetare samt truckar vistas ute på lagret samtidigt och vi har en verksamhet som bedrivs på ackord vilket gör att det är en stressande miljö för alla. Att i denna miljö lära sig våra data system, som är komplicerat med många menyer samt kommandon, kan bli improduktivt.

Framöver: Det vi vill göra är att lyfta ut momentet data kunskapen ut ur upplärningsmomentet på lagret. Vi vill att ni skapar ett fiktivt data system som är likt vårt LS system och som sedan installeras i våra data rum. Med hjälp av detta fiktiva program kan den provanställda sitta i en lugn samt stilla miljö och lära sig hur våra data system fungerar.

När den nya medarbetaren lärt sig data systemet kan den gå ut och enbart koncentrera sig på truckkörning samt packningen under resterande tid vid upplärningen. Med detta fiktiva program hoppas vi att våra nya medarbetare får en tryggare miljö under sin upplärning samt att de bli produktivare ute i vår verksamhet.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.