Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-01-13

Vikten av rätt verifieringsinformation i kontrakt

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Din arbetsplats
Electronic Defence Systems, ett affärsområde inom Saab, är en av världens främsta leverantörer av övervakningslösningar, flygelektronik samt system för att upptäcka, lokalisera och skydda mot hot.
På EDS i Göteborg utvecklar vi framtida sensor- och radarprodukter. Du kommer att vara placerad på avdelningen för Systemintegration och Verifiering, där alla delsystem integreras ihop och verifieras innan leverans till kund.

Din roll
I förhandlingarna med kund, i uppstarten av ett projekt, när kontrakten skall skrivas, finns inte så mycket information framme. Det finns kundkrav, men systemkonstruktionen är ännu inte klar. För att klargöra så mycket som möjligt och undvika utdragna diskussioner vid avslut av projektet, tas även en acceptanstestplan och acceptanstestmatris med i kontraktet. I matrisen skrivs kortfattat hur verifieringen av varje enskilt krav skall gå till. Eftersom våra Radarsystem är väldigt komplexa produkter kan det gå många år mellan kontrakt och slutleverans. Under den tiden hinner mycket ny teknik att utvecklas. Ny teknik ger möjlighet till nya konstruktionslösningar, vilka kan påverka verifieringen.
Syftet med Examensarbetet är att reda ut hur mycket verifieringsinformation som bör finnas med i ett kontrakt. För lite information kan ge långa diskussioner pga. att vår och kundens målbild varit olika. För mycket information kan leda till långa diskussioner pga. av att verifieringen har ändrats under projektets gång och viss information därmed blivit felaktig.
Arbetet omfattas av:
• litteraturstudie (finns det en optimal nivå, finns det forskning, hur gör andra företag)
• intervjuer (intervjua personer på EDS som varit med i slutfasen av ett projekt där det blivit utdragna diskussioner, vilken information skulle de ha velat ha med i kontraktet för att undvika diskussioner, och vilken information vill kunden ha)
• ta fram checklista/lathund för verifieringsinformation i kontrakt
• skriftlig rapport
• muntlig redovisning

Dina kvalifikationer
Vi söker en målinriktad student med intresse för verifiering, metodutveckling och människor. Examensarbetet är lämpligt att utföras under 10 veckor av en bachelorstudent eller motsvarande.

Att arbeta på Saab
Saab är ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare, något som alla medarbetare bidrar till.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. Saab har 13 300 medarbetare. Försäljningsintäkterna uppgår till 23 miljarder kronor. Forskning och utveckling motsvarar nära 20 procent av omsättningen.
Kontaktpersoner
Karin Thorvaldsson
tfn: +46 31 794 9962

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.