Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-03-10

Minimering av Lukter från Livsmedelsfritering - Oxidation

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Fritering är en vanlig process för behandling av livsmedel idag. Produkter såsom chips, pommes friter, nudlar, kycklingbitar, köttbullar, nötter m.m. friteras. Detta görs i industriell skala och branschen domineras av ett antal stora aktörer.

Vi arbetar med teknik för att förbättra och förenkla luftreningen för dessa företag. Målsättningen är att konkurrera ut incineratorer som innebär stora kostnader samt stora utsläpp av koldioxid. Vi har idag kommit lång med partikelreningen, men behöver stärka vår kapacitet vad gäller rening av luktämnen. Examensarbetet syftar till att testa ett antal tekniker för att optimera och se Kombinationseffekter av teknikerna. Arbetet kommer att ske på Tekniska Högskolan i Stockholm eller Göteborg, samt hos kunder i Europa.

Vi har här redan gjort ett en första ansats genom två olika examensarbeten som fullföljts under det senaste halvåret och vill nu fortsätta dessa in i nästa fas. Olika metoder har utprovats:

Absorption
Oxidation/Kall förbränning

Det är här vi nu vill att Du som examensarbetare tar vid med oxidationen, uppgiften blir att ta detta in i pilotfas.Examensarbetet påbörjas snarast.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.