Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-09-05

Koncept, avtal och benchmarking - utveckling av Café Peace & Love

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Två uppsatsstudenter sökes för att ta fram förslag på hur Café Peace & Love kan paketera samt sprida sitt koncept och värderingar. Det innebär att ta fram ett förslag på hur ett avtal för ett fungerande Franchise-koncept kan se ut. Beskriva känslan när man går in i caféet och hur värderingar och syftet att skapa en bättre värld kan förmedlas. 

Du får tillgång till ett stort nätverk, vi ser gärna att du kan arbeta självständigt och är orädd för att ta kontakt med personer och organisationer för intervju. Vi vill att du delar våra värderingar och tycker att det ska vara lätt och enkelt att verka för positiva förändringar. Vi vill arbeta med vår verksamhet på ett unikt och nyskapande sätt för att få människor att engagera sig för vår gemensamma värld. Mer information om värderingar och projekt hittar du på vår nya hemsida http://www.peaceandlovefoundation.nu 

Peace & Love Foundation sjösätter egna projekt, men har även en funktion i övriga verksamheter inom Peace & Love (Peace & Love festival, Peace & Love Artists, café Peace & Love). Lokala samarbeten och pilotprojekt är relevanta för nuvarande storlek, men ambitionen är att bygga upp koncept och idéer som kan växa från en Dala-modell till en Sverige-modell och så småningom till en internationell modell som kan användas utanför Sverige och anpassas efter andra länder. Gemensamt för de utlysta exjobben är därför skalbarhet. Syftet är att verka för en bättre värld både nationellt och internationellt. Detta görs genom att arbeta utifrån en värdegrund och fyra olika fokusområden: Barn & Ungdomar, Miljö & Ekologi, Mångfald & Rättvisa och Kunskap & Utbildning.

Ovan utlysta uppsats är för studenter som läst till Företagsekonom eller liknande. Examensarbetet utförs med hjälp av Borlänge-Energi som har samarbetat med utländska kommuner inom miljöområdet sedan 90-talet. Borlänge-Energi har haft ett flertal examensarbetare i Asien och Sydamerika från bland annat KTH och Uppsala Universitet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.