Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-10-03

Viktigt och spännande exjobb inom urban hydrologi!

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Den sista tidens intensiva regn har på många håll i Sverige lett till översvämningar och vikten av väl planerad hantering och avledning av dagvatten har blivit alltmer tydlig. Om du är sugen på ett riktigt spännande examensarbete som kommer att vara till stor nytta för VA-sektorn borde du därför läsa vidare!

Dimensionering av dagvattenförande ledningar görs med den så kallade rationella metoden. Det dimensionerande flödet tas fram utifrån avrinningsområdets area, regnintensitet och en avrinningskoefficient. Avrinningskoefficienten väljs utifrån områdets bebyggelsekaraktär där tätare bebyggelse med mer hårdgjord yta får ett högre värde (alltså större avrinning) än exempelvis ett villaområde med stora gröna tomter.
Som vägledning för kommuner och konsulter och andra som dimensionerar för vatten och avlopp, finns branchorganisationen Svenskt Vattens publikation ”P90 – Dimensionering av allmänna avloppsledningar”. Här kan man bland annat hitta rekommenderade avrinningskoefficienter för sex olika bebyggelsetyper och dessa används flitigt för dimensionering överallt i landet. Men de rekommenderade värden har inte utvärderats under de senaste 50 åren och vi vet att bebyggelsen idag och framtida bebyggelse kommer att utformas annorlunda än för 50 år sedan.

På uppdrag av Svenska Vatten håller vi på Urban Water på med en utvärdering av rekommenderade avrinningskoefficienter och ska ta fram förslag på nya värden som på sikt kommer att skapa goda förutsättningar för att skydda bebyggelsen mot översvämningar. Vad din roll i projektet kommer att bli ska vi såklart diskutera fram tillsammans men vi har lite idéer. Du kommer att arbeta med flygbilder från ett antal städer och jämföra hårdgörningsgraden nu med den på 60-talet genom att titta på gamla flygfoton. Du kommer även att göra en utvärdering av metodik för kartering och jämföra manuell kartering med kartering som görs med algoritmer som utvecklat för att tolka yttyper utifrån en spektralanalys av flygbilder. Många kommuner är intresserade av karteringar av yttyper som ska kunna användas till underlag för att beräkna dagvattentaxa från enskilda fastigheter. Då är det viktigt att bedömningen blir så verklighetsnära som möjligt.

Vi ser gärna att du läser civilingenjörsprogram i vatten eller miljö eller liknande och att du kommer igång så fort som möjligt. Om du är intresserad borde du genast ska höra av dig! Vi har kontor i både Stockholm och Göteborg och plats för dig på båda orterna.

/Linda och Gilbert


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.