Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-12-10

Designa kontorslokaler!

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Alla studenter är välkomna att söka de uppdrag som finns i Hälsingland. För mer information kontakta högskolemäklare Anna Bäcklund. Tel: 0651-188 08, 070-262 83 00. E-post: [email protected]
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdragsbeskrivning:

A-assistans planerar att bygga nya lokaler i Hudiksvall för kontor, både för sin egen verksamhet och för att kunna ta in hyresgäster. I dagsläget pågår processer kring tillgång till marken och en lokal arkitekt kommer att arbeta vidare med plan- och konstruktionsritningar för bygget.

I dagsläget finns det en pappersmodell med ett förslag över själva byggnaden. Däremot finns det inga direkta planer för hur interiören ska utformas vilket ger utrymme för egen kreativitet och förslag på lösningar. Uppdraget innebär att ta fram en genomtänkt helhetslösning för designen av kontorslokalerna.

Hela byggnaden kommer att bestå av ca 2 700 m2 . Dels är det själva kontoren som behöver få en trevlig atmosfär samtidigt som de ska vara praktiska och ta hänsyn till ergonomiska aspekter. Det kommer även att finnas gemensamma utrymmen som behöver vara funktionella och fylla sitt syfte som mötespunkt. Eftersom byggnaden kommer att innehålla många kontor så skapas det även långa korridorer som behöver dekoreras eller hitta sin funktion. Färgsättning och utsmyckning är andra inslag i arbetsmiljön att ta hänsyn till.

För att skapa en grund som idéerna / förslagen bygger på kan intervjuer göras för att få fram vad eventuella hyresgäster efterfrågar när de ska välja kontorslokaler. Även teorier kring trender för hur framtidens kontor kommer att se ut kan vara något som studien kan utgå ifrån. Resultatet för uppdraget är skisser eller modeller över smarta kontorslösningar.

För mer information kontakta Mira Jonsson, tfn 0650- 54 15 51.

Företaget:

A-assistans har sitt huvudkontor i Hudiksvall men är verksamma över flera delar av landet och har ca 400 personliga assistenter knutna till sin verksamhet. Verksamheten bygger på Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, LSS. A-assistans hjälper till med administrationen och förmedlingen av assistenter till de funktionshindrade som är berättigade stöd i sin vardag.

Via A-assistans kan den ersättningsberättigade delta i rekryteringen av assistenter och även välja när och hur assistansen ska ske och blir på så sätt arbetsledare för sina assistenter, samtidigt som A-assistans har det fulla arbetsgivaransvaret och tar hand om den administrativa delen.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.