Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-18

Marknadsundersökning: Hur har projektet KvinnTätt! nått ut? (ke)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Projektet KvinnTätt! syftar till att främja kvinnors företagande i hela Västmanlands län. Målet är att få fler företagarkvinnor i länet och för att nå dit har följande tre vägar valts:
·Ta tillvara på kvinnors idéer och erbjuda olika typer av arenor för att utveckla sin idé vidare.
·Underlätta företagande och påverka attityder.
·Arrangera mötesplatser för företagarkvinnor som vill utveckla sig, sitt företag och sitt nätverk.

KvinnTätt! är ett projekt som ägs av föreningen Företagsamma kvinnor i Västmanland, som är ett samverkansorgan mellan länets olika nätverk/föreningar för företagsamma kvinnor.

Projektet är gränsöverskridande när det gäller såväl kommun, stads- som landsbygdsgränser samt branscher. Det unika med projektet är att alla aktiviteter genomförs av företagarkvinnor som vill dela med sig av sina erfarenheter. De representerar olika branscher och har olika lång företagartid bakom sig. Projektet KvinnTätt! pågår t.o.m. december 2007.
Mer information om projektet finns på www.foretagsammakvinnor.se/kvinntatt.


Uppgift
Följande frågor vill KvinnTätt! ha besvarade, vilka bör kunna besvaras med hjälp av ett examensarbete/en uppsats i form av en marknadsundersökning:
-Hur når vi ut?
I dagens informationsbrus är det svårt att nå fram med sitt budskap. Även hur man får medias intresse är intressant, då de har stort inflytande på informationsflödet.
-Har vi nått ut?
Har kvinnor som bär på företagsidéer fått information om KvinnTätt! och den hjälp och handledning som de erbjuder? Känner kvinnor som redan är företagare till KvinnTätt! och att de kan få råd och stöd samt möjligheter till utveckling i sitt företagande?
-Hur uppfattar företagsinriktade aktörer KvinnTätt!?
-Hur uppfattas vi? Av våra medlemmar? Av presumtiva medlemmar? I företagarbranschen?
En attityd- och kundundersökning som ger svar på om rätt budskap har förmedlats, vilket till viss del hänger ihop med ovanstående frågeställning: ”Har vi nått ut?”.

Själva utformningen av uppsatsen/examensarbetet och dess avgränsningar bestäms genom överenskommelse.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.