Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-18

Hur minimerar man personalomsättningen i en ständigt föränderlig CRM-verksamhet?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
VendatorResultat är idag ett snabbväxande callcenter beläget i Härnösand som arbetar med direktkommunikation. Vi har funnits på marknaden sedan 2002 och har sedan dess växt stark med en ständigt fokus på kundorienterad verksamhetsutveckling, framförallt inom kundservice och sälj. Varje dag ansvarar vi för kommunikationen åt flera av Sveriges mest välkända varumärken. Vi är varumärkets öra och mun mot marknaden.
VendatorResultat finns idag på 3 orter: Stockholm, Hofors och Härnösand och har ett totalt antal anställda på ca 500 personer. Genom att vi under de senaste åren befunnit oss i en mycket expansiv fas där vi framför allt på vårt kontor i Härnösand aldrig hinner landa på en stabil och sund personalomsättningsbas. Som i de flesta organisation som lever i callcenter miljö präglas vi av specifika förutsättningar som också påverkar vår rekrytering. Vi jobbar dock i dagsläget starkt mot att vilja gå ifrån den ”traditionella” kvantitativa synen på personal och uppföljning för att gå mot ett mer flexibelt kvalitativt arbetssätt.

Vad vi efterfrågar idag är en studie i: hur en organisation som lever med rigorösa kvantitativa krav och en personalstyrka som p.g.a. en växlande och svårprognostiserad omvärld till stor del är baserad på del och tim-tids anställda kan skapa en sund personalomsättning och god rekryteringskultur. Sub-frågor i problematiken blir ju alltså ifall och hur det går att skapa en stark företagskultur med dessa förutsättningar och ifall detta skulle minska personalomsättningen. Samt om det annars finns andra bättre alternativ för hur man bör jobba med problematiken.
I dagsläget är vår verksamhet uppdelad i två separata enheter, dag respektive kvälls-verksamhet. Dessa två har idag två helt olika kulturer och sammansättningar, där dagtid är mer baserat på personal som ser det som sin heltidssysselsättning och varje dag kan jobba i samma grupper medan kvällspersonalen i stor utsträckning består i deltidsarbetande med annan sysselsättning så som studerande. En annan problematik i dagsläget är att hitta rekryteringsvägar för att stabilisera upp den snedfördelning som råder mellan dag och kväll när det gäller sysselsättningsgrad hos respektive anställd.
Vi ser gärna att du/ni som student idag är inriktad inom de företagsekonomiska ämnena alternativt sociologi/personalvetenskap. Vi ser också att du/ni har stort intresse för kundorienterade organisationer och deras arbetsmiljö samt vill skapa dig förståelse för den komplexa sammansättningen av yttre och inre faktorer som påverkar kulturen i denna typ av företag. Vi erbjuder en unik möjlighet för er som student att få praktisk erfarenhet och tillgång till en verklig organisation och dess förutsättningar samtidigt som vi också vill att ni som studenter känner att ni verkligen har en möjlighet att påverka.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.