Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-05-14

Utforma en konsekvensanalys för varuförsäljning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Om Systembolaget
Systembolaget har monopol på försäljningen av alkoholhaltiga drycker i Sverige. Företaget har ca 4 000 anställda varav de flesta arbetar i någon av de 409 butikerna. Vi utvecklar ständigt arbetsrutiner, sortiment och butiksutformning på ett sådant sätt att kunden ska uppleva oss som ett ledande detaljhandelsföretag. De senaste fyra åren har vi arbetat med att säkerställa ett gemensamt arbetssätt i våra butiker, som skapar förutsättningar för bra kundmöten. I förlängningen behöver vi även väva in den ekonomiska aspekten för att helheten ska bli komplett.

Balans servicegrad – produktivitet
En utredning har gjorts i avsikt att hitta optimal målsättning avseende arbetsproduktivitetet i förhållande till servicegrad, i butik. Arbetet riktar sig främst till självbetjäningsbutiker (251 st). Vi önskar nu

- säkerställa vårt gemensamma arbetssätt i förhållande till nyckeltalet AP (ArbetsProduktivitet) för att uppnå en fungerande helhet och kontinuitet
- hitta en modell som ska ligga till grund för gemensamma värderingar när vi målsätter butiker i budgetarbetet.

Analys av resultat
Efter en försiktig, första analys av utfall från 2005 kan vi konstatera att det sannolikt finns några faktorer som har påverkan på AP-utfallet vid jämförelse butiker emellan. Dessa faktorer är snittköp per kund, butiksyta och sortiment. Om man tittar på talet kunder per dagsverke finns stora skillnader mellan butiker, de flest ligger dock inom spannet 220-280, vilket i sig är ett ganska stort spann. Vi hittar också ytterligheter mellan 170-399. Detta resultat är en konsekvens av dagsverksuttag i förhållande till kundantal.

Förslag till exjobb
Innan olika faktorer fastläggs till sina värden behöver en konsekvensanalys utföras för att t ex se hur omsättning per butik eller region påverkas. Till detta arbete söker vi studenter som kan strukturera materialet, kan skriva ett dataprogram för konsekvensberäkning och med hjälp av programmet analysera konsekvenser vid olika värden på ingående faktorer.




  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB




Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.