Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

BET-projekt läsåret 2007-2008: Examensarbeten i ny form genom samverkan med företag och organisationer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Är du student med intresse för biomedicin, bioteknik, medicinsk teknik, vårdteknik, företagsekonomi m fl ämnen och skall göra ditt examensarbete under hösten 2007 eller våren 2008? Har du studerat med inriktning på t ex teknik, naturvetenskap, medicin, ekonomi eller industridesign? Då är BET-projekt något för dig!

Nu finns möjlighet för dig att göra ditt examensarbete i samarbete med ett företag eller organisation. Examensarbetet kommer att utföras i form av ett projekt och skall vara inriktat på att belysa/lösa konkreta problem för företagen/organisationerna. Examensarbetet utförs i grupper om 2-4 studenter som genomför projektet som ett projekt, med gemensamt ansvar för innehåll och utförande. Däremot kommer arbetet (tills vidare) att examineras individuellt via respektive universitet/ högskola. För att ha kompletterande och för uppgiften relevanta kompetenser samarbetar studenter med olika inriktning
Företagen inbjuds att komma med förslag till konkreta arbetstuppgifter. Karolinska Institutet (KI) genom UBE, Unit for BioEntrepreneurship, ansvarar för att rekrytera en lämplig grupp studenter. För den akademiska handledningen av dessa BioEntrepreneurship Teams (BET) svarar UBE tillsammans med de olika universiteten. UBE ger också konkret handledningn när det gäller projektarbete och praktiska frågor medan företaget/organisationen svarar för/handleder det mer ämnesspecifika innehållet i arbetet.
Denna nya typ av examensarbete kommer att ge dig och en unik möjlighet att få tillämpa dina kunskaper. Att göra sitt examensarbete i samarbete med ett företag eller annan extern organisation ger dessutom insikt i hur man arbetar inom ett företag men även värdefulla kontakter.
UBE planerar att starta 4-6 BET-projekt under det kommande läsåret. Fullständig redovisning av projektens innehåll fås genom att kontakta UBE (adress nedan). Några exempel på tänkta titlar för kommande projekt är:

• Stockholm BioScience – vilka faktorer främjar en miljö av entreprenörskap?
• Det svenska biotekniska innovationssystemet - kartläggningsstudie.
• Fri luftväg - teknik, design och organisation för individuell vård av patienter med andningshinder.

Fler projekt kommer efterhand.

För mer information kontakta
Bo Norrman [email protected] 08-524 838 25 alt 070-371 09 49

Se även www.lime.ki.se/ube


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.