Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-25

Överföring av digital bild mellan sondraket och mark

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Avdelningen Payloads and Rockets på Rymdbolaget utvecklar bland annat forskningsutrustning för forskning i tyngdlöshet. För att uppnå tyngdlöshet flygs experimenten på sondraketer från Rymdbolagets rymdbas på Esrange, utanför Kiruna. Flygningen vara ca 20 minuter varav 7-15 minuter är i tyngdlöst tillstånd (ballistisk bana ovanför atmosfären). Utrusningen styrs via radiolänk under hela flygningen och forskarna kan följa utvecklingen av sitt experiment i realtid.
I samband med att vi nu håller på att gå över till digitala kamerasystem har ett behov av att kunna skicka ner bild över radiolänk uppstått. Tillsammans med en italiensk samarbetspartner har vi tagit fram ett höghastighetssystem för avancerade rymdtillämpningar. Vi har dock insett att det även finns behov av ett enklare system som kan skicka hög-komprimerad bild över radiolänk med låg bandbredd.

Vi erbjuder därför ett 20-veckors examensarbete för en teknolog på civilingenjörsutbildningen, inriktning Mekatronik, Media eller liknande profil.


Examensarbetet omfattar att läsa upp högupplösta digitala bilder från disk, förbehandla och komprimera dem på lämpligt sätt och sedan sända dem till mark via ett paketförmedlat nät. Dessutom skall en motsvarande applikation för uppackning och visning av bilder på markstationen göras.

Teknik som skall användas är programmering i Visual-miljö under Windows XP.
Applikationen skall vara embedded så till vida att den skall kunna köras utan operatörsinterface. Ett kontrollinterface skall finnas, tex via seriekanal.
Studenten skall utreda och föreslå lämplig komprimeringsteknik för bilden.
Bibliotek för gränssnitt mot det paketförmedlade nätet finns och skall användas.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.