Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-09

Entreprenadformens påverkan på byggkostnaden

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bygganalys är ett konsultföretag med inriktning mot projektledning och byggekonomisk rådgivning. Våra uppdrag är såväl hus- som anläggningsrelaterade och våra kunder är offentliga byggherrar, bostadsbolag, fastighetsinvesterare m fl.

Examensarbetet syftar till att försöka se huruvida entreprenadkostnaden exkl projektering varierar med de olika entreprenadormerna (Te/Ge/De) samt i vilken omfattning de förekommer på olika platser i landet.
analysen görs med hjälp av ett antal bostadsprojekt på olika platser i landet.

Examensarbetet utförs lämpligen av 1-2 studenter som har byggekonomisk inriktning i sin utbildning.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.