Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-05-23

Undersöka och anpassa/utveckla metoder och verktyg för att strömma ljud och bild över nätverk

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
På FOI har en ansats tagits fram för att bygga utförliga representationer av distribuerade taktiska insatser. Denna benämns som rekonstruktion-och-utforsknings-ansatsen. Rekonstruktionsdelen innefattar flera steg för att bygga en tidssynkroniserad, händelsedriven multimediamodell över händelseförloppet i aktuell insats, utifrån åtskilliga datakällor i den operativa miljön. Utforskningsdelen innefattar en presentation av en sådan insatsmodell i ett multimediaverktyg. Exempel på datakällor är: kommunikation inom och mellan staber och förband, enheters rörelser och status, operatörers interaktion med datorsystem, observationsprotokoll från observatörer, digitala foton och video, skadeflöde etc.

Vi vill ta fram lösningar för att kontinuerligt samla in stabsmedlemmars röstkommunikation samt deras skärmbilder via deras lokala datorer, som strömmar över det lokala nätverket. På så sätt vill vi minimera antalet manuella steg i datainsamlingen, samt skapa möjlighet att titta på strömmarna i realtid.

Det finns flera tekniker för att strömma ljud och skärmbild idag. Examensarbetet går därför dels ut på att undersöka dessa och identifiera vilka som lämpar sig bäst för anpassning för aktuell uppgift. Examensarbetet går också ut på att designa och implementera en identifierad anpassning och testa den i ett pilotförsök under en övning. Ett viktigt moment i arbetet är att undersöka vilka prestandakrav de olika lösningarna ställer på nätverk och datorer. Allt dokumenteras i rapportformat.

Ett mål är att få en genomgång av möjliga lösningar och en analys av deras lämplighet. Ett annat mål är att anpassa/utveckla en egen lösning.

Nyckelord: Strömmande data över nätverk, ljuddata, videodata

Kvalifikationer: Ex: C, D. Du måste vara svensk medborgare.

Kontaktperson: Dennis Andersson, e-post: [email protected], tel: 0709-277 355

Institution: Systemutveckling och IT-säkerhet, placering i Linköping

Tänkbar starttid: Under våren/sommaren 2005 (snarast)

Omfattning i tid: 10 veckor (ev. 2 personer)


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.