Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-21

Metod för utveckling av Internetbaserade pilotsystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund

Internet är en kanal där nya innovativa affärsidéer ständigt prövas. Dagens allt kortare marknadsfönster kräver att det på kort tid går att utveckla Internetbaserade pilotsystem, för att snabbt kunna testa nya affärsidéer på marknaden. För att möjliggöra detta krävs att kostnaden för utveckling och drift minimeras eftersom ¿startup¿- företag oftast har ett begränsat kapital. Ett sätt att minska kostnaden är att använda ¿freewares¿ eller programvaror till låga priser.

Beskrivning

Arbetet går ut på att ta fram en metod för val av teknisk miljö. Metoden ska fokusera på att minimera kostnaden för utveckling och drift av ett pilotsystem.

Arbetet består av tre steg: Utredning, Utveckling, Sammanställning av resultat.

Utredningssteget går ut på att välja teknisk miljö. Valet av teknisk miljö ska vara baserat på lägsta kostnad enligt följande förutsättningar:

· Kort utvecklingstid.
· Pilotsystemet ska kunna köras kommersiellt (påverkar
licenskrav).
· Att vara robust.
· Applikationen ska vara tillgänglig via Internet.
· Applikationen ska klara 500 användare varav 20 stycken
samtidiga.
· Tillgänglighen ska vara minst 95%.
· Vald teknisk miljö ska vara så etablerad att
utvecklingskompetens erbjuds på marknaden, alternativt kort
startsträcka vid upplärning.
· Säkerhet enligt kravspecifikation.

Andra steget består av att utifrån en befintlig kravspecifikation utveckla ett pilotsystem i vald teknisk miljö. Pilotsystemet ska stödja individens ökade ansvar för sin egen hälsa och sjukvård. Utvecklingssteget består av design, kodning, test och produktionssättning.

Tredje steget är sammanställning av resultat. Detta steg innefattar bla:

· Pilotdrift.
· Verifiering av att förutsättningarna är uppfyllda.
· Slutdokumentationen av metoden och rapport.

Omfattning
Steg 1 utredning, 3 veckor.
Steg 2 utveckling 4 veckor.
Steg 3 sammanställning av resultat 3 veckor.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.